top of page

Szkolenie: Akademia kaczek i gęsi - dobre praktyki w żywieniu i hodowli drobiu wodnego.

22 lutego 2019 roku, w zajeździe Olsza k. Turku, odbyło się szkolenie dla hodowców drobiu wodnego. „Akademia kaczek i gęsi” została zorganizowana przez firmę De Heus ze specjalnym udziałem FERMO – firmy zajmującej się kompleksowym wyposażaniem ferm drobiu.

W piątkowe popołudnie stawiło się ponad 250 hodowców drobiu wodnego, którzy na co dzień prowadzą sprawnie działające fermy drobiu.
Głównym celem „Akademii kaczek i gęsi” było przedstawienie dobrych praktyk w żywieniu i hodowli, pokazanie aktualnych zagrożeń zdrowotnych drobiu wodnego oraz zaprezentowanie nowości w wyposażeniu budynków inwentarskich.  Każde szkolenie organizowane przez firmę De Heus stanowi kompendium wiedzy, które może przełożyć się hodowcy na sukces w procesie produkcyjnym ferm drobiu. „Akademia kaczek i gęsi” cieszyła się bardzo dużą frekwencją głównie za sprawą merytorycznych, wartościowych prelekcji, które wygłaszali doskonale przygotowani prelegenci. Nad merytoryczną częścią spotkania związaną ze sprawami chorobotwórczymi drobiu wodnego czuwała liczna reprezentacja specjalnie zaproszonych gości  pod przewodnictwem laboratorium Vet-Lab z Brudzewa.

Szkolenie rozpoczęło się od prelekcji pt. „Żywienie gęsi po okresie odchowu”, którą poprowadził Paweł Brodowicz, specjalista ds. żywienia drobiu z firmy De Heus. Hodowcy mieli szansę dowiedzieć się czym charakteryzuje się pasza, dzięki której tucz gęsi staje się bardziej wydajny. Prowadzący zwracał szczególnie uwagę na wysoką zawartość białka w paszy, które pełni kluczową rolę w okresie szybkiego wzrostu. Omówiony został także stosunek zużycia paszy i zielonki, który zmienia się wraz z wiekiem gęsi. Prezentacja bardzo spodobała się hodowcom, dla których zużycie paszy stanowi główny koszt w hodowli gęsi, ale jest podstawowym czynnikiem w produkcji drobiu wodnego.„Kurtyny ścienne jako metoda optymalizacji kosztów w tuczu drobiu wodnego” to temat kolejnej prezentacji, którą przedstawił Dominik Plota, kierownik ds. inwestycji z firmy Fermo. Uczestnicy szkolenia mogli się przekonać o budowie, sposobie działania i zaletach wynikających ze stosowania kurtyn ściennych, które są nowością na rynku. Specjalista z Fermo zwracał uwagę na niskie koszty montażu, możliwość prostej regulacji klimatu na hali (odpowiednia wilgotność, ograniczenie CO2 i NH3) oraz przede wszystkim podkreślił wysoką oszczędność w zużyciu energii elektrycznej w porównaniu do konwencjonalnych metod wentylacji. Stosowanie kurtyn niweluje potrzebę stosowania wentylatorów wyciągowych, co znacząco wpływa na spadek poboru energii elektrycznej. Nowe rozwiązanie w kwestii wentylacji hali bez wątpienia zaciekawiło uczestników szkolenia, którzy szukają rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów produkcji, przy jednoczesnej poprawie jej wydajności.


Następną częścią szkolenia była prezentacja pt. „Aktualne problemy zdrowotne u drobiu wodnego”, którą poprowadził prof. Grzegorz Tomczyk, PIWET Puławy. W prezentacji przedstawione zostały choroby drobiu, które prowadzą do znacznych upadków w stadzie. Głównymi tematami były:  rozpoznanie poszczególnych rodzajów chorób, charakterystyczne cechy i symptomy oraz możliwe przeciwdziałanie czynnikom chorobotwórczym. Jak podkreślił prof. Tomczyk -  jedynie trafna i szybka diagnoza może zapobiec dużym stratom w hodowli. Profesor zwracał uwagę także na zachowania, które pozwalają uchronić hodowlę przed chorobotwórczymi wirusami - odpowiednia bioasekuracja, skuteczna dezynfekcja oraz zabezpieczenie produkcji przed kontaktem z dzikim ptactwem to kluczowe kwestie, o których należy pamiętać.

Po krótkiej przerwie, Michał Jankowski z firmy Biopoint, zaprezentował wykład na temat „Bezantybiotykowego chowu drobiu wodnego”. Prelegent Biopoint przestrzegał hodowców przed nadmiernym stosowaniem antybiotyków w swojej produkcji, poprzez przedstawienie skutków w postaci pogorszenia zdrowia konsumentów mięsa drobiowego. Przedstawiał on także produkty, które podnosząc odporność u drobiu, chronią go w okresie infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Ostatnią prezentacją szkolenia były „Praktyczne metody zapobiegania stratom wywołanym przez infekcje bakteryjne”.  Prelekcję przedstawił dr Tomasz Nowak, dyrektor laboratorium Vet-Lab Brudzew.


Po zakończeniu wszystkich prezentacji przeprowadzony został panel dyskusyjny, który poprowadził dr. Kwieciński z Vet-Lab Brudzew. W dyskusji wzięło udział wielu zgromadzonych hodowców, którzy zadawali wiele interesujących, ale trudnych pytań, na które odpowiadali wszyscy zebrani prelegenci.  Debata była świetnym uzupełnieniem przedstawionych prezentacji. Ostatnim punktem szkolenia była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników oraz zabawa taneczna z muzyką na żywo. Podsumowując, szkolenie „Akademia kaczek i gęsi” cechowała się wysoką frekwencją, aktualną i ciekawą tematyką oraz wysokim poziomem merytorycznym. Spotkanie to umożliwiło hodowcom poszerzenie swojej wiedzy, która z pewnością pozwoli im w przyszłości lepiej i wydajniej prowadzić swoje hodowle.


Comments


bottom of page